FELICITAS SKOOL

SKOOL VIR INTELLEKTUEEL EN FISIES GESTREMDE LEERDERS

autism new slider
palsy new slider
down syndrome new slider
previous arrow
next arrow

ONDERRIGTAAL

Afrikaans as Huistaal / Eerste Addisionele Taal/ Engels as Huistaal / Eerste Addisionele Taal

DCAPS FASES


Die leerders word in fases verdeel volgens hul ouderdom en ons kurrikulum is in ooreenstemming met die Nasionale Beleidsverklaring oor Gedifferensieerde Kurrikulum Assessering (DCAPS)

SPORT EN KULTUUR

Die leerders het die geleentheid om aan baie verskillende aktiwiteite deel te neem: Swem, Sokker,  Netbal, Sagtebal, Atletiek en Landloop

Die Albertonse Kunswedstryd: Koor- Solo sang- Koor verse- Gedramatiseerde poësie – Dans, Revue (elke tweede jaar), en Skaak