BIBLIOTEEK

Leerders besoek die Biblioteek vir die genot daarvan. ‘n Groot verskeidenheid boeke voorsien in die behoeftes van leerders op alle vlakke van funksionering.

Daar is pragtige prenteboeke om deur te blaai vir die leerders wat nie in staat is om te lees nie.

Hulle sal die prente bespreek en so hul eie storie rondom die prente vertel. Daar is ook boeke vir leerders wat enkele basiese woorde kan herken.

‘n Derde groep boeke bied leesstof aan leerders wat wel in staat is om sinne en kort stories te kan lees.

Die doel van die Biblioteek is om leesstof vir genot te bied, om leerders se taal en woordeskat uit te brei, om hulle te leer om boeke te respekteer en om ‘n liefde vir boeke te kweek.

KOSHUISE

Ons het ‘n Seunskoshuis en ‘n Meisiekoshuis wat inwoning aan 60 leerders bied, 30 seuns en 30 meisies. Ons bied slegs weeklikse inwoning aan, van Maandag tot Vrydag. Leerders mag op ‘n Sondag middag tussen 16:00 – 17:30 terugkom na die naweek. Alle leerders moet voor 18:00 op ‘n Vrydag middag afgehaal word.  Die koshuise bied ‘n huislike atmosfeer waar die leerders gelukkig, veilig en tuis kan voel.

Die Huismoeders op diens help die leerders met voeding, kleding en tydens badtyd. Die Huismoeders bied ‘n middagprogram aan om die leerders konstruktief besig te hou. Dit sluit onder andere in swem, sokker, speletjies en klim-en-klouter.

Leerders moet hul eie speelgoedsak saambring om hul besig te hou. Hulle kyk ook saans TV. Leerders geniet drie gebalanseerde etes per dag, asook toebroodjies vir pouse en ‘n middag vrug.  Ouers moet toesien dat die klerelys en ander benodigdhede vir die koshuis, soos toiletware, volledig is.   Die leerders se wasgoed word by die koshuis gedoen. 

Geen dagskoliere kan voor of na skool by die koshuise geakkommodeer word nie.

TERAPIE DIENSTE

Terapie wat by die skool aangebied word, sluit in Arbeidsterapie, Spraakterapie, Fisioterapie en Oudiologiedienste. Terapie word aangebied op 'n individuele, kleingroep of klasbasis. Dit word bepaal deur die fase waarin die kind is sowel as die leerders se behoeftes.

Terapie Fokus Punte

 • Sensoriese-motoriese vaardighede
 • Werkvoorbereiding/ werkgewoontes
 • Sosiale vaardighede
 • Funksionele vaardighede en aktiwiteite van die daaglikse lewe
 • Onderhoud van krag en bewegingsveld
 • Rolstoel posisionering en mobiliteit
 • Taalstimulasie
 • Ouditiewe persepsie 
 • Aanvullende en alternatiewe kommunikasie

PERSONEEL

DALEEN VISSER

Skoolhoof

 • Geregistreerde Onderwyspersoneel
 • Geregistreerde Terapeute (Arbeids-, Fisio-, Spraakterapeute)
 • Geregisteerde Verpleegsusters
 • Administratiewe Personeel
 • Huismoeders in die Koshuise/ Kombuis
 • Instandhoudingspersoneel
 • Algemene Assistente in die Klaskamers
 • Koshuise/Kombuis/Washuis