Felicitas Skool skep ‘n gunstige atmosfeer waarin leerders maksimale stimulasie kan ontvang. Elke leerder kry die geleentheid om teen sy / haar eie tempo te ontwikkel.

Die leerplan is gebaseer op die ontwikkeling van lewensvaardighede en fokus op aktiwiteite van die daaglikse lewe.

Ons kurrikulum is in lyn met die Nasionale Beleidsverklaring, wat die Beleidsverklaring vir Gedifferensieerde Kurrikulumassessering (DCAPS) is, en alle aktiwiteite word gedifferensieer om aan die behoeftes van elke leerder te voldoen op grond van sy / haar potensiaal.