VISIE

Die visie van Felicitas Skool is om deur middel van effektiewe, gespesialiseerde onderwys 'n gelborge en gelukkige onderrig - en leeromgewing te skep, waarbinne elke leerder tot sy/haar eie volle potensiaal kan ontwikkel.

missie

Felicitas Skool bied onderrig en opleiding aan leerders wat verstandelik- en fisies gestrem is. Felicitas Skool en sy personeel is daartoe verbind om hoƫ kwaliteit, gespesialiseerde onderrig aan die leerders te bied. Ons strewe is dat elke leerder so selfversorgend as moontlik sal wees om 'n sinvolle, menswaardige lewe as volwassene in die gemeenskap te kan lei. Felicitas Skool onderneem om soveel moontlik hindernisse tot die leerproses te beperk, deur bv. die daarstelling van vervoer en verblyf. Die skool poog ook deur aanvullende befondsing en die kundige bestuur van bestaande fondse om meer effektiewe onderrig te bied. Felicitas Skool beywer hom om deurlopende opleiding aan personeel te verskaf ten einde die instandhouding en bevordering van 'n gesonder onderrig - en leerkultuur te verseker.